Gazali Net Ana Sayfa
Anasayfa Anasayfa > Akademik Çalışmalar > Hakkında Akademik Çalışmalar
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  Forum Yardım Forum Yardım  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

GAZZALİ'NİN TASAVVUF EKOLLERİNE ETKİSİ

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
Mesaj / Okunmamış Mesajları Gör
fatma Açılır Kutu Gör
Kalfa
Kalfa
Simge

K.Tarihi: 28 Nisan 2010
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 230
Aktiflik
Seviye
Deneyim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Alıntı fatma Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: GAZZALİ'NİN TASAVVUF EKOLLERİNE ETKİSİ
    Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2010 Saat 15:10
GAZZALİ'NİN TASAVVUF EKOLLERİNE ETKİSİ
VE GAZZALİ'DEN SONRA ORTAYA ÇIKAN TARİKATLAR


Ebu'I Vefa TAFTAZANİ*
çev: Dr. Mustafa AŞKAR**

GİRİŞ
Hicri VLve VII. asırla~da İslam dünyasında gelişen felsefi tasavvuf anlayışının yanında, yine aynı asırlarda Gazzalisayesinde hız kazanan ve gelişen Sünni tasavvuf anlayışı, tarikat erbabı şeyhlerin elinde, tüm İslam dünyasında geniş bir y:ayılma ve gelişme gösterdi.

Gazzali'ye göre sufi tarikatlar, müridIerine mücahede yoluyla kötü sıfatlannı yoketmelerini, bu sıfatlarla olan 'alakalannı kesmelerini ve tamamen Allah'a yönelınelerini sağlayan müesseselerdir. Yine bu tarikatlar, saliki manen temizler, tasfiye ve tezkiye yoluyla kalpleri Alla:h aşkına hazır hali getirir. Bunu da yaparken tarikat-şeyh, mürid-şeyh ilişkilerini,halvet kurallannı, açlık,.seher, zikir, vs. gibi konulardageniş birşekilde adab ve suluk kaideleri ortaya koyarlar.

Gazzali'nin tarikatın merhaleleri,riyazetşekilleri ve ameli metodlar hakkındaki tasavvuru, kendisinden sonra gelen ve kendisini beğenen tarikat şeyhleri üzerinde büyük etki yapmıştır. Bu, onun tasavvufa ilmi metodlarla yaklaşımı ve tasavvufla Ehl-i Sünnet inancını bağdaştırmasından kaynaklanmaktadır. Buşeyhlerin tasavvuf anlayışı genelde Gazzali'nin anlayışına paraleldir. Bundan sonra Sünni tasavvuf anlayışında ilmi bir dönem başlamış ve günümüze kadar da gelmiştir. Gazzali'nin başlattığı bu dönem; tasavvuf tarihi açısından ilk klasik dönem kadar önem arzetmektedir. Çünkü bu yeni dönemde tasavvuf, müslümanlann çoğunluğunun benimsemesiyle biryaşam felsefesi haline gelmiş, tasavvufun kendi-ne özgü prensipleri ve özel merasim şekilleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Gazza!i' den önce farklı bölgelerde ortaya çıkan şeyhler, ondan sonra bir bütünlük ve iletişim içine girmişlerdir.

Tarikat kavramı, daha sonra gelen sufilerce belirli bir şeyhe intisab eden, süluk konusunda birtakım kuralları kabul eden, zaviye ve tekkelerde cemaat hayatı veya belirli gün ve gecelerde periyodik olarak bir araya gelen, düzenli zikir ve ilim meclisleri tertipleyen sufilerden oluşan gruplara verilen bir ad olmuştur.

İslam dünyasında, gerçekte hepsi tek bir amacı hedefledikleri halde tarikatlar kurucularının isimlerinden dolayı farklı şekilde adlandınla gelmişlerdir. Eskiden olduğu gibi günümüzde de tarikatlar arasında mevcut farklılıklar, sadece giyim, vird, zikir vs. gibi şekli uygulamalardadır. Bu
durum aynen şuna benzer. Eğitimde amaçları, hedefleri aym olduğu halde, bu hedefe ulaşmada öğrencilerine en uygun gördüğü kural ve metodları uygulayan eğiticilerin farklılığı sebebiyle, değişik metodlar kullanan okullara benzerler. Gerçek şu ki; sufi' tarikatların genel amacı, İslamın istediği faziletlerden tevekkül, başkalarım sevme, huşu, sabır, iş ve sözde doğruluk gibi ahlaki değerleri gerçekleştirmektir.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/781/10035.pdf
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz
Türkçe Çeviri Hakan Tekgöz

Bu Sayfa 0,063 Saniyede Yüklendi.